à la carte

*kleine afwijkingen en/of prijsverschillen met de kaart in het restaurant zijn mogelijk

Daar wij uitsluitend met verse producten werken, gelieve ons te verontschuldigen voor de soms ontbrekende marktaanvoer.